Bestek tekening

In een bestek tekening staan alle relevante gegevens, waaronder plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten van de oude en nieuwe toestand. Daarnaast bevat de bestek tekening ook gegevens over de fundering, de riolering en het dak.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet u een bestek tekening overleggen. De bestek tekening  moet voldoende informatie bevatten voor de ambtenaar Bouwzaken om een oordeel te vormen over de administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en de uitvoeringsvoorwaarden van uw plannen.

De bestek tekening is ook nuttig voor de prijsvorming. De offertes van de verschillende aannemers die benaderd worden baseren allemaal hun offertes op de bestek tekening. Daardoor zijn hun prijsaanbiedingen onderling vergelijkbaar.

Posthumus Bouwprojecten nabij Amsterdam kan voor zowel ontwikkelaars, architecten als particulieren een bestek tekening aanleveren. Wij hebben voorbeelden van tekeningen van door ons uitgevoerde projecten, waaronder plattegronden, gevels en doorsneden.

Heeft u nog vragen over een bestek tekening of over de uitvoering hiervan door Posthumus Bouwprojecten, neem dan contact met ons op.