Diensten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Posthumus Bouwprojecten verzorgd het ontwerp en de uitwerking van bouwplannen voor de omgevingsvergunning. Tevens controleren wij de kwaliteit en voortgang op de bouwplaats zelf. Dit doen wij voor woningbouw- en utiliteitsbouwprojecten, zowel nieuwbouw als herbestemming, verbouwingen en uitbreidingen.
Wij kunnen het gehele traject voor u verzorgen, vanaf de initiatieffase tot aan de uiteindelijke oplevering. Dit houdt in:

Het opstellen van een Programma van eisen.

Wat zijn uw wensen, welke ruimten zijn er nodig en hoe groot moeten deze ruimten zijn? Wat voor uitstraling zoekt u? Uw wensen worden verwoord in een document welke de basis is voor de verdere bouwkundige uitwerking.

Het ontwerp

Het Programma van eisen wordt vertaald naar ruimtestudies. Aan de hand van deze studies worden de plattegronden, de gevelschetsen en een 3D model gemaakt. Er kan in dit stadium desgewenst kostenbegroting  van het ontwerp aan u worden gepresenteerd.

Het aanvragen van de omgevingsvergunning

De schetsen worden omgezet naar bouwkundige tekeningen. Wij verzorgen de bouwkundige tekeningen, inclusief details. Bij de omgevingsvergunning horen ook constructieve berekeningen en bouwfysische berekeningen (daglicht, ventilatie en de Energie Prestatie Norm ). Indien gewenst kunnen wij binnen ons netwerk deze berekeningen laten maken.

Het maken van bestek en bestektekeningen

Een bestek is de omschrijving van een uit te voeren bouwwerk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project kan er gekozen worden voor een STABU-bestek of een technische omschrijving.
De bestektekeningen zijn een verdere uitwerking van het ontwerp en de omgevingsvergunning. Bestek en bestektekeningen vormen de basis van het contract tussen opdrachtgever en aannemer. Op basis van deze stukken moet de aannemer een goede, betrouwbare prijs kunnen maken.

Het maken van werktekeningen

Werk- en uitvoeringstekeningen zijn tekeningen waarmee een aannemer voldoende informatie heeft op een bepaald pand te kunnen bouwen. Deze tekeningen zijn een verdere uitwerking van de bestektekeningen. Werk- en uitvoeringstekeningen worden op een grotere schaal uitgewerkt.

Het verzorgen van een aanbesteding

Wij zoeken en selecteren samen met u een geschikte aannemer om uw bouwplannen te verwezenlijken.

Directievoering en het houden van toezicht op de bouw

Wij controleren op het werk of de aannemer volgens de contracten en voorschriften zijn werk uitvoert. De periodieke op- of aanmerkingen worden direct met de aannemer besproken en vastgelegd in een voortgang- en kwaliteitsrapportage.

Het verzorgen van de oplevering

Als de aannemer het bouwwerk gereed meldt kunnen wij de oplevering voor u verzorgen. Alle opmerkingen en eventuele openstaande acties worden in een opleveringsdocument geplaatst. Aan het einde van de rondgang wordt dit door de opdrachtgever en aannemer ondertekend. Op deze manier kan er achteraf geen discussie ontstaan met de aannemer over hetgeen nog moet worden uitgevoerd.